pgdkomen Avtomatski eksterni defibrilatorji (AED) v
Občini Komen

Lokacije AED v
Občini Komen?


Kaj je AED?

Temeljni postopki
oživljanja (TPO)


Uporaba AED

AED baza Slovenije

Prijava na tečaje AED
v Občini Komen

V Občini Komen so trenutno nameščeni trije Avtomtski eksterni defibrilatorji podjetja Defibtech. Defibrilatorji so nameščeni na javnih mestih, ki so javno dostopna vsakomur 24ur, 7 dni v tednu. Nameščeni so v rumenih ogrevanih omaricah z zelenim napisom "Defibrilator". Omarice so varovane z alamnim sistemom, defibliratorji so izsledljivi in tako zaščiteni proti kraji. V vsaki omarici se nahaja ena AED naprava z vstavljenimi elektrodami, bela torbica s pripomočki ( zaščitne rokavice, britev, škarje,...) in pa listič z slikami, ki prikazujejo postopke uporabe AED. 

Defibrilatorji so bili nabaviljeni v sklopu humanitarne akcije "Ko so sekunde pomembne", ki jo je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Komen v sodelovanju z OŠ Komen, MePZ Cominum, Pihalnim orkestrom Komen, Občino Komen in Taborniki ČOR Komen.

Več o samih defibrilatorjih podjetja Defibtech si lahko preberete na povezavi: http://www.defibtech.si/

LOKACIJE avtomatskih eksternih defibrilatorjev v Občini Komen:


AEDkomen